פרופ' מוטי נייגר

        על תקשורת, תרבות וחברה
 

 

English  |  Hebrew  |  

                                        


 


מינויים אקדמיים:
2013 - היום: פרופסור-חבר בבית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה
2013 - היום: מרצה מן החוץ בתואר הראשון והשני בחוג לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה
                      העברית בירושלים. 
2006 - 2013:    מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת המכללה האקדמית נתניה
2011-2009 -
Colaborador Honorífico
                     במחלקה להיסטוריה של המדיה, אוניברסיטת קומפלוטנסה, מדריד
2009-2008  - מרצה אורח
                     המחלקה לעברית וארמית, אוניברסיטת קומפלוטנסה, מדריד
2005-2001 - מרצה מן החוץ בתוכנית התואר השני בספרות עברית וחוקר במכון "הקשרים",
                     אוניברסיטת בן-גוריון.
2006-2001 -  מרצה מן החוץ בתוכנית התואר השני בבית-הספר לספרנות וארכיונאות
                      באוניברסיטה העברית בירושלים.
2008-2000 -  מרצה מן החוץ במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים בתוכניות
                      לתואר ראשון ותואר שני.
2001-2000  -  מרצה בחוג לתקשורת במכללת "ספיר" ומרצה מן החוץ בחוג לספרות עברית
                      באוניברסיטה העברית בירושלים.

פרסום מאמרים בכתבי העת ישראליים ובינלאומיים (להרחבה ראו כאן), וביניהם:

Media, Culture & Society; Journal of Communication; Journalism: Theory, Practice & Criticism; Communications - The European Journal of Mass Communication; Hebrew Studies; The Communication Review; Communication, Culture and Critique, Communication Theory, New Media & Society.

ובכתבי העת הישראליים "מגמות", "עיונים בשפה וחברה" ו"קשר".

 

מעל ל-100  הופעות בכנסים לאומים ובינלאומיים (להרחבה ראו כאן), וביניהם:
 
ICA - International Communication Association (Washington, New Orleans, Dresden, San Francisco, Montreal, Boston), Association for Israel Studies (Washington, New York, Jerusalem, Be'er-Sheva), Cultural Studies Now (U. of East London), Cultures of Journalism (Goldsmith College, London), IAMCR - The International Association for Media & Communication Research (Barcelona), NAPH - The National Association of Professors of Hebrew (Mexico City, Chicago, Be'er-Sheva), The World Association for Public Opinion Research - regional seminar (Segovia, Spain); "Representation now: The Sum of it All" conference, Saint Louis University, Madrid Campus; ECREA (Barcelona) and others
 
כמו גם בכנסי האגודה הישראלית לתקשורת, האגודה הסוציולוגית הישראלית, האגודה הישראלית לשפה וחברה.

פרסים, מלגות ומענקי מחקר (מבחר):

2017 - הקרן הלאומית למדע (ISF): מענקר לעריכת סדנה בינלאומית בנושא 
2013 - הקרן הלאומית למדע (ISF) - מענק לעריכת מחקר תחת הכותרת: "עיתונות ואתגר הזמן:
           מבט השוואתי על הבטים טמפוראליים בחדשות" (בשיתוף ד"ר קרן טננבוים-וינבלט).  ובאנגלית:
Journalism and the Challenge of Time: A Comparative Study of News
Temporalities
2009 -הקרן הלאומית למדע (ISF) - מענק לעריכת סדנה בינלאומית בנושא "Media Memory". 
           המחקר בשיתוף ד"ר אייל זנדברג וד"ר אורן מאיירס.
2008 - מענק הרשות השניה לעידוד מחקרים בתחום התקשורת ע"ש זבולון המר. מטרת המענק
            היא עריכת מחקר על תרחישים עתידיים בתקשורת.
2007 – הקרן הלאומית למדע עבור מחקר מחבר בנושא התפקיד הממלכתי בעידן המסחרי –
             זיכרון קולקטיבי ותקשורת מסחרית ערוצית: שידורי הטלוויזיה והרדיו ביום הזיכרון לשואה
            ולגבורה. המחקר בשיתוף ד"ר אייל זנדברג וד"ר אורן מאיירס.
2007 – מענק מטעם מכון הרצוג באוניברסיטת ת"א לשם עריכת מחקר על הביקורתיות של
            התקשורת במהלך מלחמת לבנון השניה (2006).
2005 – מענק הרשות השניה לעידוד מחקרים בתחום התקשורת ע"ש זבולון המר. מטרת המענק 
             היא עריכת מחקר על התפקיד הממלכתי של ערוצי הרדיו והטלוויזיה המסחריים (המחקר
             בשיתוף עם ד"ר אייל זנדברג וד"ר אורן מאיירס).
2001 – פרס נח מוזס מטעם המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית.
1999 - מענק מחקר מטעם מכון צ'ריק לתולדות הציונות והישוב.
1998 – מענק ע"ש אברהם יצחק כ"ץ למחקר מצטיין במדעי היהדות.
1997 - מענק מחקר מטעם מכון אשכול לחקר הכלכלה, החברה והמדיניות בישראל.
1996 - מלגת מחקר מטעם מכון סמארט לחקר התקשורת.

 

 
שיפוט מאמרים עבור כנסים, מענקים וכתבי עת ישראליים ובינלאומיים וביניהם:

The International Journal of Press/Politics; Journalism: Theory, Practice & Criticism; Communication, Culture & Critique; Journal of Children and Media; Communication Theory; Critical Studies in Media Communication; The International Communication Association
כמו גם שיפוט עבור "מסגרות מדיה", "מגמות", מענקי הקרן הלאומית למדע וקרנות וכתבי עת נוספים. 


ארגון כנסים, ימי עיון וסדנאות בארץ ובחו"ל:
- ארגון מושב חוקרים בכנס ה-ICA (בוסטון, 2011) בנושא זיכרון ותקשורת בהשתתפות בכירי
   החוקרים בתחום (וביניהם ברבי זליצר, קרוליין קיטש, אנה רדינג וג'יל אדי).
-   יו"ר הועדה המארגנת של כנס האגודה הישראלית לתקשורת (2006-2009) וחבר הועדה
    (2004-2006).
- ארגון סדנה בינלאומית: "On Media Memory".
- ארגון כנסים וימי עיון רבים וביניהם: כנס "אלוף פיקוד המרקע: התקשורת במלחמת לבנון השניה"
  (סינמטק ת"א, 2006), הכנס "סיקור כסיפור: רטוריקה, פרקטיקה ותיאוריה של שיח התקשורת"
   לכבוד יצחק רועה (האוניברסיטה העברית, 2004), הכנס "כולנו אחרים" (מכללת עמק יזרעאל,
   2006). 


תפקידים בבית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה:
חבר ועדת הוראה, דיקן הסטודנטים (לשעבר), ארגון כנסים וימי עיון, עורך עיתון "רצועת שידור".

תפקידים אקדמיים מחוץ למכללה:
- יו"ר ועדת המקצוע במגמת טכונולוגיות תקשורת במשרד החינוך (הועדה האחראית על תוכנית
    הלימודים בתקשורת בבתי הספר התיכונים).
- חבר ועדת האתיקה של "רשות השידור" (2011 ואילך) -
     במסגרת זו ניסוח מסמך ביחס להבעת עמדה בשידור.
- יושב ראש האגודה הישראלית לתקשורת (2009-2006).
- חבר ועד האגודה הישראלית לתקשורת (2006-2002).
- מייסד כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, "מסגרות
   מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת" ועורכו הראשון.
- מקים אתר האינטרנט של האגודה הישראלית לתקשורת.
- חבר מערכת כתב העת "קשר" (אונ' תל-אביב) וכתב העת "מסגרות מדיה". 
- חבר ועדת המענקים של תחום התקשורת מטעם הקרן הלאומית למדע.


נסיון מקצועי:
דובר רשות העתיקות וכתב בעיתון "כל העיר" 


לייבסיטי - בניית אתרים